fbpx

新制的亞洲萬里通 (Asia Miles) 有滿滿的賣點,除了 Free One-Way混艙三段式換票這些賣點以外,第四個好玩的玩法就是換個假單程,用一個單程的兌換,換出一張來回【亞洲-歐洲-亞洲】的機票

最具體的例子就是,47,000 Asia Miles 可以換到【國泰:香港-倫敦&英航:倫敦-東京】的機票!而這樣的兌換之所以可行,那是因為 Asia Miles 沒有為 7,501mi+ 的兌換區間封頂。

但可惜地,隨著 Asia Miles 改制這個方法會在 2020年4月1日起失效。如果想節省換機票時所用到的 Asia Miles,可以考慮用 Asia Miles 甩尾大法


亞洲萬里通兌換表格

距離(mi經濟特選經濟商務頭等
1-750        10,000        14,000        20,000         30,000
751-2,750        15,000        22,000        30,000         45,000
2,751-5,000        27,000        43,000        61,000         87,000
5,001-7,500        35,000        45,000        70,000       110,000
5,001-7,500^        40,000        50,000        75,000       120,000
7,501+        47,000        65,000        90,000       135,000

上面的這個表格相信大家也很熟悉了,簡單來說有幾個重點:

 • 只可以用來換包含一個合作伙伴的航班,如果行程就只有國泰/港龍的航班,則有另一張較便宜的表格;
 • 按單程兌換,而換來回機票所需的飛行里數為單程的 2 倍;
 • 按飛行距離收費,飛 751-2,750mi 需要 15,000 Asia Miles,飛 7,501mi 以上就只需要 47,000 Asia Miles;
 • 每個單程的兌換可以設一個轉機點或是停留點
 • 整張單程機票由出票日起 353 日內要完成兩段飛行;

建基於以上的規則,我們可以總結出兩點,只要行程的總飛行距離超過 7,501mi,換一程國泰 + 一程伙伴執飛的航班,這般【城市A-停留點-城市B】的行程就只需要 47,000 Asia Miles

如果有問題/想跟大家分享你相關的經歷,歡迎在文章底部留言


什麼情況下會用假單程?

簡單來說,就只有飛特定超長途的航點時才會用得上這方法。

Asia Miles 有許多有趣的玩法,例如是用 37,200 里就可以解鎖到國泰的 First Class!?又或是平均用 43,000 里就搭到 1 程長途商務艙由亞洲去歐洲/北美洲/大洋洲!? 我們最近有將這 7 年來對 Asia Miles 的研究統整成電子書,除了會由淺入深地分析 Asia Miles 的玩法!PDF 電子書,你只需要用 HK$267 就可以買到這多年的經驗!立即購買 >

7,500mi 是個什麼概念?

Asia Miles 就換得多,但其實正常人對 Miles(mi)有多長是實在沒有什麼概念的,即使教科書告於我們 1 mile=1.60 km 都好,我們也對 1.6 公里沒有概念。那麼 7,500mi 是個什麼概念呢?以下分別是各個地方離香港的大圖距離,大家也可以用 GCMAP 去查到:

 • 英國倫敦:5,994mi;
 • 澳洲悉尼:4,581mi;
 • 南非約翰內斯堡:6,631mi;
 • 美國紐約:8,072mi;
 • 巴西聖保羅:11,195mi;
更多相關 ▸  【2024】Asia Miles Partner 兌換表格 | 兌換日本航空、英國航空等伙伴航空公司要多少里數?

所以要去到美國東岸那麼遠,也就是要直飛 16 小時才會超過 7,500mi 這個距離,可想言之那是多麼遠的距離啊。

現在重點來了,在新制 Asia Miles 的設定中,7,501mi+ 的這個區間是沒有設上限的!

所以啊!不論你是飛去紐約的 8,072mi,或是飛去聖保羅的 11,195mi,或是香港飛去紐約再飛到倫敦的 11,523mi,我們都會被收取 47,000 Asia Miles 的價格!理論上即使飛個 20,000mi,也是按這個標準收費啊!就是一種隨便飛的概念啊! 


假單程兌換法

建基於兩點,我們就有了這個假單程(偽單程)的兌換法

 • 一個單程兌換可以設一個 Stopover,共有兩個航段;
 • Partner 47,000 Asia Miles 的超長途區間沒有設飛行距離的上限;

而圖中的正是一個假單程兌換法的例子:

 • 香港-倫敦 | 國泰航空 | 停留
 • 倫敦-東京 | 英國航空 | 單程終點

單程的總飛行距離是 11,959mi,由於用了一程英國航空的航班,我們要用 Partner 的兌換表格,即 47,000 Asia Miles!對於系統來說,這是一個【香港-倫敦-東京】的單程兌換,但對於我們來說,這明明是一張【亞洲-歐洲-亞洲】的來回機票啊!

然後你一定會問,我可以用這個方法換【香港-倫敦-香港】的機票嗎?

可以啊,但是要 60,000 Asia Miles,因為大哥啊,你在換的會被系統當成是張來香港到倫敦的來回機票啊⋯⋯ 假單程的精髓就是在起點和終點不能是同一個地方,而要是兩個很靠近的地方。

⚠️ 這是一則可能價值 HK$5,000 的資訊。

你在過去 24 個月有飛過去歐洲嗎?當時的航班有延誤或取消嗎?籠統地說,只要你在搭過飛機前往離開 🇬🇧 英國或 🇪🇺 法國、德國、意大利、西班牙等歐盟國家時,然後不幸地遇上航班延誤取消⋯⋯ 那麼你就有機會可向航空公司提出高達 €600 的索償按此檢查你是否合資格 >


假單程可用航線

因為要換假單程的話,我們第二段的飛行是不會飛回香港的。由於不是飛到香港,也就不能用到國泰的航班,只能用 Partner 的航班。所以用假單程的目的地,都是應該要是有 oneworld 伙伴的地方,也應該是 oneworld 航空公司的樞紐

簡單地歸納一下,由香港出發、值得玩假單程的航點有:英國倫敦、芬蘭赫爾辛基、法國巴黎、德國法蘭克福、美國芝加哥、洛杉磯、達拉斯、三藩市、紐約、波士頓、西雅圖、紐西蘭奧克蘭。

如果你覺得這篇教學對你有幫助的話,我想邀請你按此免費訂閱電子報,好讓我們可以定期寄送更多類似教學給你!


英國航空

British Airways 的樞紐是在倫敦,所以倫敦是個換假單程的好地方。例如是:第一段的香港-倫敦可以搭國泰,第二段可以飛到以下英航的航點:

 • 中國 | 北京、上海;
 • 東亞 | 東京、大阪、首爾;
 • 東南亞 | 曼谷、吉隆坡、新加坡;

這樣的一張假單程,盛惠 47,000 Asia Miles!然後?然後要怎樣從這些地方飛回香港?

你可以用多 10,000 Asia Miles 換個單程,或是買張單程的廉航機票也可以。這樣加起來 57,000 Asia Miles ,還是比原來的 60,000 Asia Miles 的來得划算!但需要留意一點,逢是在英國出發的航班都會被收高額的離境稅(上千港幣),所以小編更偏向用 Finnair 的航班做假單程。


芬蘭航空

Finnair 也是 oneworld 的成員,而如果你嫌英國的離境稅太貴,又或者嫌它回程到亞洲的選擇太少,那麼就可以選擇飛芬蘭航空。第一程是 Finnair 執飛的香港-赫爾辛基,而第二程是可以從赫爾辛基飛到:

 • 日本 | 東京、大阪、名古屋、福岡;
 • 中國 | 北京、上海、西安、重慶、南京、廣州;
 • 韓國 | 首爾;
 • 泰國 | 曼谷、布吉;
 • 越南 | 胡志明市;
 • 新加坡;

同樣是 47,000 Asia Miles!如果你的飛行里數有限的話,小編會建議你換個【香港-赫爾辛基-廣洲】,然後從廣洲搭火車回港,47,000 Asia Miles 就去了一趟歐洲!


美國航空

美國航空是個多樞紐的航空公司,而不論是去美國的西岸、中西部、或是東岸的地區時,都可以用到這個假單程的兌換法。

洛杉磯

去程可以搭國泰或是美國航空的香港-洛杉磯的航班,回程則是可以從洛杉磯飛到:

 • 中國 | 北京、上海;
 • 日本 | 東京;

 

芝加哥

去程搭國泰的香港-芝加哥的航班,回程則是可以從芝加哥飛到:

 • 日本 | 東京;

 

達拉斯

去程搭美國航空的香港-達拉斯的航班,回程則是可以從達拉斯飛到:

 • 中國 | 北京、上海;
 • 日本 | 東京;
 • 韓國 | 首爾;

以上的全部航線都是 47,000 Asia Miles 可以換到,即使加一程 10,000 Asia Miles 的亞洲區內航班,也都比原價的 60,000 / 84,000 Asia Miles 來得划算啊!


澳洲航空

那麼在去澳洲時可以用這個假單程的換票方法嗎?當然是可以的,但是並不是特別地划算啊!舉個例:

 1. 香港-悉尼,國泰航空,stopover
 2. 悉尼-東京,澳洲航空,單程終點,47,000 Asia Miles
 3. 東京-香港,國泰航空,單程終點,10,000 Asia Miles

這樣一換,我們就燃燒了 57,000 Asia Miles,但本來一個【香港-悉尼-香港】的兌換就只需要 44,000 Asia Miles 啊!所以並不是所有情況都應該用這個方法的。


日本航空

如果你鍾愛日系航空公司的話,又想用這個方法去換它的機票的話⋯⋯在 2018年11月1日起,Asia Miles 可以換到單程 JAL 的航班,也就是說我們也可以在日本航空的航線上使用這個假單程的方法了。當中的例子包括有:

 • 英國 | 倫敦;
 • 德國 | 法蘭克福;
 • 法國 | 巴黎;
 • 加拿大 | 溫哥華;
 • 美國 | 三藩市、洛杉磯^、達拉斯、芝加哥、波士頓、紐約、西雅圖;
更多相關 ▸  【美加】亞洲萬里通 | Asia Miles 換美國 & 加拿大機票教學篇

也就是說,我們一律可以用 47,000 Asia Miles 去換到【香港-目的地-東京】的假單程機票。^需留意一點,由於日本航空也有營運 大阪-洛杉磯 航線,所以我們也可以換出【香港-洛杉磯-大阪】的假單程,不一定只去東京。


馬來西亞航空

如果你願意搭馬航的話,假單程的方法還可以用於去紐西蘭的路上。

【香港-奧克蘭-吉隆坡】前段用的是國泰航空的航班,後段用的是馬來西亞航空的航班,也是 47,000 Asia Miles 就可以換到。


卡塔爾航空

卡塔爾航空也是可以用來做假單程的,就只因【香港-多哈】之間只有卡塔爾航空有營運航班,用到 Partner 的兌換表格後,單程就需要 25,000 Asia Miles,所以如非必要的話,小編還是會避免用到它。

暫時就只有這個【香港-華盛頓-多哈】案例中,我們會適合用到卡塔爾航空來做假單程,收費也同樣是 47,000 Asia Miles;

加上回程【多哈-香港】的 27,000 Asia Miles,我們用 74,000 Asia Miles 就可以來回一次華盛頓(而且還環球了),比原價的 84,000 Asia Miles 來得便宜。


兌換例子

說了那麼多理論,來點實際操作例子吧!因為想要去美國開一個銀行戶口,所以來年就安排了一趟去舊金山的行程:

 • 東京羽田-舊金山 | 日本航空 | 商務艙 | Stopover
 • 舊金山-香港 | 國泰航空 | 商務艙

合共用了 90,000 Asia Miles + HK$1,773 稅就換了兩段商務艙的飛行!如果用正常的兌換方法、分成兩個行程去換的話則是要 150,000 Asia Miles 啊!

另外也想借這個例子帶出一點,就是雖然舉例時我都是以【香港-目的地-亞洲城市】的格式舉例;但其實大家不一定要順著這個次序去換機票,用【亞洲城市-目的地-香港】的順序執換機票也可哦!


兌換方法

Asia Miles 在 2019年12月 更改了兌換方法,大部份的情況下我們都不再需要打電話去換機票,可以經網上系統自己動手換、或是經 Online Chat 換機票!  

什麼情況可以在網上系統兌換?

現在 Asia Miles 網上系統可以換到 Multi-Cities 的機票、並且允包含有停留的行程。但網上系統有兩大限制,第一是不能夠換混艙的機票,第二是只能換以下 14 間航空公司的機票
 • 國泰航空
 • 國泰港龍航空
 • 英國航空
 • 芬蘭航空
 • 伊比利亞航空
 • 澳洲航空
 • 卡塔爾航空
 • 阿拉斯加航空
 • 日本航空
 • 斯里蘭卡航空
 • 皇家約旦航空
 • S7 航空
 • 馬來西亞航空
 • LATAM
如果行程中包含名單外的航空公司,又或是想玩混艙兌換的話⋯ 就還是要打電話/用 Online Chat 去兌換才可。

如何在網上系統兌換?

操作的方法很簡單,就只需要前往 AsiaMiles.com 並登入,然後點選「多個目的地」兌換並填入想要去的地點,系統即可計算所需的飛行里數。詳細的兌換教學可見《 Asia Miles 換機票 | 查座位供應 & 兌換方法 & Waitlist 教學 》!
贊助內容

滙豐 EveryMile 信用卡

申請滙豐 EveryMile 信用卡主要是因為每年可憑它免費用 6 次機場貴賓室,而且它還能以低至 HK$2/里的比率儲到 Asia Miles、Avios、Aeroplan 等十多種飛行里數! 現時成功經網上申請滙豐 EveryMile 信用卡除了免首年年費外,新客戶可賺取高達 44,800 里:
 • 迎新回贈|由即日至 2024年2月29日成功經網上申請並批核,於發卡後首 60 個曆日內完成 HK$8,000 本地或外幣簽賬後有 $1,000「獎賞錢」,可換 20,000 里(建議全數以外幣簽賬完成,好以順便滿足 Travel Guru 的簽賬要求);
 • 成為 Travel Guru 會員可享額外回贈 | 由即日起至 2024年6月30日成功登記,即可成為 GO級旅人,於登記後首 3 個日曆月內完成 HK$8,000 外幣簽賬後有額外 3% 回贈,即 $240「獎賞錢」並可換 4,800 里(GO 級旅人之額外回贈上限為 $600 「獎賞錢」,簽賬愈多,會員等級愈高);
 • 滙豐 EveryMile 信用卡專享海外簽賬優惠|由即日起至 2024年6月30日,以滙豐 EveryMile 信用卡作合資格海外簽賬,每階段首 HK$15,000 之合資格海外簽賬均可享額外 1.5% 回贈,連同基本 1% 海外簽賬回贈,合共可享 2.5%,各階段最多可獲合共額外 $225「獎賞錢」。以HK$8,000 海外簽賬金額為例,即合共額外 $200「獎賞錢」,可換 4,000 里;
 • 「現金套現」分期計劃回贈 | 由即日起至 2024年2月29日全新信用卡客戶啟動新卡後成功申請「現金套現」分期計劃,獲批金額達 HK$20,000 或以上並選擇 12 個月或以上還款期,可享額外 $200「獎賞錢」,可換 4,000 里。
更多相關 ▸  10 分鐘讀懂 | Virgin Atlantic 維珍航空里數計劃 | 21,000 里由香港直飛歐洲!
20,000 Asia Miles 足夠兌換 1 套國泰航空香港-首爾/曼谷/新加坡的直航經濟艙來回機票;24,000 Qatar Avios 足夠我們兌換 2 套國泰航空香港-台北/高雄或 1 套國泰航空香港-東京/大阪/福岡的直航經濟艙來回機票!

立即申請 | 優惠詳情


常見問題

我可以用假單程換去米蘭/羅馬的機票嗎?

不可以,因為當地並不是 oneworld 成員的樞紐,也沒有飛往亞洲的航班。所以抱歉不能了。

 

假單程的中間可以夾一個開口嗎?

你在問的,就等於是我可不可以換以下的行程:

 • 香港-紐約,國泰航空,Open-Jaw
 • 芝加哥-東京,美國航空,單程終點

答案是不可以的,因為單程的兌換是不能有開口的!而上面的這個行程會被當成是兩個單程的兌換,盛惠 42,000 Asia Miles + 40,000 Asia Miles,即 82,000 Asia Miles⋯

 

關於行李限額⋯

最後的這一點也是一條常見問題,是你不會問⋯ 直至你遇到問題時才會發現。而這點是十分值得大家留意的,不然你有機會要丟棄部份行李才可以上機。不同航空公司對於免費托運行李的限額都不同,以 2020年1月 經濟艙的限額計:

 • 國泰航空 | 30kg x 1件
 • 英國航空 | 23kg x 1件
 • 日本航空 | 23kg x 2件

假設我們要飛 香港-倫敦-東京 的話,搭 國泰+日航 就還好,因為出發時可以帶 30kg 行李,回程時可以帶 46kg 行李,可以購物完再回港;

搭 國泰+英航 就有問題了,因為出發時可以帶 30kg 行李,回程時就只可以帶 23kg 行李⋯ 到時候要不就交超重的費用、要不就是要丟棄部份家當才可以上機,而兩者都不是你想要見到的情景。


其他相關

Asia Miles 兌換規則


Asia Miles 兌換例子

訂閱
通知
196 則留言
Inline Feedbacks
閱讀所有留言
sly
2019-04-24 22:36

hello 我想換單程去LHR, 但中間我地會去CPH,如果唔想走回頭路又想慳AM可以點換?

thanks!

FlyAsia
管理員
回覆  sly
2019-04-24 22:56

咁就直唔好假單程啦,去程 HKG-LHR, stopover, LHR-CPH;然後回程搵個國泰有飛既 port 翻香港啦~ LHR 長途離境稅小貴

w ee
2019-04-23 23:05

請問如果想去北海道
kul-nrt-cts business 50k JAL
cts-nrt-kul 也是50k
如果開假單就是kul-nrt-sin 70k JAL,開了假單再從nrt 去cts 也是可以用AM 換嗎?
還是直接kul -nrt-cts 比較合適?
謝謝

FlyAsia
管理員
回覆  w ee
2019-04-24 10:39

如果開假單就是kul-nrt-sin 70k JAL,開了假單再從nrt 去cts 也是可以用AM 換嗎?
^可以,但就要分開換;但其實 JAL 有外國人票,印象中是 JPY10,800 就可以買到單程的機票,所以也不一定要用換的
https://www.world.jal.co.jp/world/en/japan_explorer_pass/lp/

還是直接kul -nrt-cts 比較合適?
^這就看你自己的衡量啦

AY
2019-04-21 22:58

假單程「回程」特登揀要響香港轉機, 然後no-show 最後一段留番響香港,有冇可能?

FlyAsia
管理員
回覆  AY
2019-04-21 23:11

理論上得,技術上未必抵,因為會俾多左 airport tax & fuel surcharge~

SUE
2019-04-10 13:19

請問以下假單程可行嗎?

HKG->ZRH->KIX

假單程你咪唔可以經AM個網BOOK?
感謝~~

FlyAsia
管理員
回覆  SUE
2019-04-10 22:54

ZRH-KIX 並沒有 oneworld 直航航班哦,所以不可行(也不用想 Swiss Air 了,Asia Miles 換不了它的長途航班)

假單程要打電話 book

SUE
回覆  SUE
2019-04-12 17:01

明白, 咁如果轉玩法, 以下計劃可行嗎?
單程 1:
HKG->DOH->ATH (35000里)
單程2:
ZRH->HKG->PEN (30000里)
我想去, 瑞士,奧地利同希臘, 有其他更抵的方便嗎?
唔該~~

FlyAsia
管理員
回覆  SUE
2019-04-12 20:32

可行,而且亦都好抵啦! 我換既話都會用同樣既路線(然後可能換程 HKG-DOH Qsuite 玩下~)

JON
2019-04-10 12:16

你好啊……我本來打算
HKG –>CDG
AMS–>LHR
LHR–>BKK
BKK–>HKG
本來打算換來回J CLASS

但現在用假單程..HKG CDG BKK會比較划算嗎?

FlyAsia
管理員
回覆  JON
2019-04-10 12:29

假單程換不到 HKG-CDG-BKK 哦,就只可以換到 HKG-LHR-BKK~

JON
回覆  JON
2019-04-10 13:06

是啊…..我剛才說錯…..其實我不一定去BKK….去日本(剛試了幾個城市)也行…..但CDG的選擇少很多呢!

因為我會去幾個歐洲國家(AMS/LHR)…在想假單程+內陛機VS 直接運來回
所以有些糾結

FlyAsia
管理員
回覆  JON
2019-04-10 22:53

你試下將 d 目的地一段段排好晒,計一次要幾多里數就知邊個抵~

ps. 巴黎假單程淨係去到東京,即係:
1. HKG-CDG, stopover, CDG-TYO, 47,000 Asia Miles
2. TYO-HKG, 10,000 Asia Miles

Apply Yeh
回覆  JON
2019-08-14 21:36

你好,請問HKG AMS LHR NRT , 或是 HKG LHR AMS NRT, 這張票是不是要打電話去訂?大約多少哩程數?稅金哪個比較少? Thanks.

FlyAsia
管理員
回覆  Apply Yeh
2019-08-14 21:43

這兩個行程都不是假單程哦~ 要換假單程的話,就要換 HKG-LHR-NRT 47,000 Asia Miles;

不然呢~就會是 HKG-AMS, 30,000 Asia Miles + AMS-LHR-NRT, 35,000 Asia Miles

flyday_666
2019-04-04 06:36

你好,你既教學好清晰。有2個問題想問

)去程LHR-HKG-KHH,第一程econ,第二first class / business,
)回程KHH-HKG-LHR, 同去程一樣

1) 回程假單程,中間stop over 香港再飛倫敦果程當唔當transfer flight? 洗唔洗出左境再入境?因為高雄返香港同香港返倫敦差一個鐘既飛機
2) 上面去程如果第一程econ,第二程business,大約32000 miles?

thanks

FlyAsia
管理員
回覆  flyday_666
2019-04-04 10:25

1) 回程假單程,中間stop over 香港再飛倫敦果程當唔當transfer flight? 洗唔洗出左境再入境?因為高雄返香港同香港返倫敦差一個鐘既飛機
^可以係轉機唔入境啊,亦都可以係 stopover,視乎你想唔想翻香港玩幾日先繼續飛

2) 上面去程如果第一程econ,第二程business,大約32000 miles?
^yes, around 32.2k Asia Miles

Terry
2019-03-14 01:09

假單程中間可不可以中間有transit?

FlyAsia
管理員
回覆  Terry
2019-03-14 09:46

可以,但是不是你想要的那種。你想要的應該是:
01JAN HKG-LHR-CDG, stopover, 10JAN CDG-LHR-TYO
但這裡面共有 4 個航段,違反了單程的定義。而如果假單程要有 transfer 的話,它會是這樣的:
01JAN HKG-LHR, 02JAN LHR-TYO

YSS
2019-03-05 01:35

想請問你下面個情況是咪一個好選擇? 請問有無機會用到混倉呢?謝謝你
HKG – BKK, BKK – HKG,(stopover) HKG – DOH (transit)DOH-CAI (stopover)TLV-HKG
請問這個情況我想:
HKG-BKK 單程10000miles
BKK – HKG,(stopover) HKG – DOH 因距離4964mi 我想free one way – J class 50000miles
DOH-CAI單程J 30000miles
TLV-HKG單程J 45000miles
一共135000miles,比原本分開2個trip買平了小小

FlyAsia
管理員
回覆  YSS
2019-03-05 10:12

如果路線不變,可以考慮用 oneworld 表格去換,也同樣是 135,000 Asia Miles,但是全部都可以飛 Business Class~

因為在 oneworld 的表格中,135,000 Asia Miles 是可以換 10,000-14,000mi 的距離,你這樣還剩下 ~1,890mi 的距離可以用,可以多換兩班短程的 Business 航班

YSS
回覆  YSS
2019-03-05 18:36

謝謝你
但我發現HKG-BKK 呢個round trip 同HKg-doh 係四月中好full… waitlist都見唔到 無論咩class 請問你知道遲d有機會放返機位嗎?
如果唔去Doh又用唔到one world ..

FlyAsia
管理員
回覆  YSS
2019-03-05 20:27

Easter 果期? HKG-BKK-HKG 可以博下 Last Minute,我農曆新年都係咁樣換左張去大阪既機票出黎~

Fei
2019-01-31 12:19

您好!請問偽單程在目的地可以出境嗎?
例如我真正要去紐約玩,HKG ✈️ JFK ✈️ TPE
是否只要自己再額外兌換一張 TPE✈️HKG即可!謝謝!

FlyAsia
管理員
回覆  Fei
2019-01-31 15:46

換不了 HKG-JFK-TPE 哦~ 因為這樣有超過了航段的上限~ 就只可以換 HKG-JFK-TYO
而你需要處理的是 TPE-HKG 和 TYO-TPE 兩段機票(如果你是 base 台北的話~)

ps. 在 JFK 當然可以出境啦 😂

Fei
回覆  FlyAsia
2019-01-31 22:23

感謝回覆,所以如果我拆成三段單程來開票:
1.TPE→HKG 經濟艙 7,500哩
2.HKG→JFK→HND 頭等艙135,000哩(因不可回到香港,所以搭日航飛東京,須含其他夥伴,哩程數較多)
3.HND→TPE 經濟艙 10,000哩
請問這樣是可行的嗎?還是有更棒的開法,謝謝。

FlyAsia
管理員
回覆  Fei
2019-02-01 19:18

理論上正確!操作上會建議反過來換會比較好~

1. TPE-HND, 10k AM
2. HND-JFK-HKG, 135k AM
3. HKG-TPE, 7.5k AM

因為日航是放 330 天前的票,而國泰是放 353 天前的票,所以這樣排可以有大一點的機會換到機票。
 
另外,因為 2019 年年頭國泰賣了很多 HKG-JFK First Class 的 Error Fare,所以估計 HKG-JFK 的 First Class 會很難換到;所以這一段可能考慮混艙換 Business 可能會比較容易~

hoi
2019-01-27 11:54

謝謝你的意見,請問hotline 除了 27475500, 還有另一個電話嗎?等成個鐘先有人答,有時多個一個鐘,好難打!謝謝。

FlyAsia
管理員
回覆  hoi
2019-01-27 12:23

27473838 仲難打得過 wor 😂 試下用英文/普通話條 channel 會好小小,琴時我打左半個鐘(英文)就通左

Jacky Li
2019-01-23 22:34

親,假單程在asiamile 或者 cx的網站上都換不到,要打熱線才可以是嗎?

FlyAsia
管理員
回覆  Jacky Li
2019-01-23 22:37

是的~ 親 你的理解是正確的~ 😂

Thomas
2019-01-06 05:14

您好,這種票跟客服應該怎樣說。就說我要換一個單程停留嗎?

FlyAsia
管理員
回覆  Thomas
2019-01-06 10:03

對,然後將兩班航班的號碼和日期報上就可以了~ 如果他說這樣不行的話,就再跟他解釋(&教他們)就可以了~

Anthony
2018-12-15 23:39

你好!
謝謝你詳細的解釋!
我有以下計劃,用AM換取business:HKG-LHR-NRT/HND
然後自費或redeem :NRT/HND-HKG

但在找business位時發現只有BA的business有位, CX的已沒有位了, 可以HKG-LHR-NRT/HND兩程也是BA嗎?

FlyAsia
管理員
回覆  Anthony
2018-12-16 10:31

可以啊~ 不過要有心理準備 BA 的 Business Class 真的不太像 Business Class… 可以上網找圖片看看~

Anthony
回覆  FlyAsia
2018-12-16 12:16

真的嗎?謝謝提醒!
等我望望先?
但服務又如何呢?

FlyAsia
管理員
回覆  Anthony
2018-12-16 12:28

聽說就是歐洲式的服務啦~ (我是在飛機上有酒飲就滿足的人 lol 所以很容易照顧和滿足)

Anthony
回覆  FlyAsia
2018-12-16 13:46

Lol
我上網都見到人地寫既blog
Thanks, 成功換得到已經好開心!

FlyAsia
管理員
回覆  Anthony
2018-12-16 13:47

congrats!

Potato
2018-12-11 21:15

編輯您好 !

1. 我想用假單程坐 Biz 出 OSL 和 CPH, 但 check 過 HKG-OSL 有 Finair 直航, 但直航回程一個亞洲國家都沒有。至於 CPH 香港去返都沒有直航。請問編輯我是不是沒有希望用假單程呢 。。。

2. 若用唔到假單程, 以下組合可以嗎?是否已是最節省里數的組合 ? (強調: 好想坐 biz 呀~)
(1) HKG-DPS 10,000
(2) DPS-HKG HKG-OSL 35,000
(distance: DPS 2137 + OSL 5319=7456)
(3) CHP-HKG 35,000

3. 若以上 2. 正確, DPS 2019 年 9月飛, OSL+CHP 2020 年 6月才飛, 我今年12月出 (1)+(2), HKG-OSL 可以於 2019 年6月改日期到 2020 年6月嗎?

FlyAsia
管理員
回覆  Potato
2018-12-11 22:20

1. 基本上歐洲只有 LHR, CDG, FRA, HEL 可以做到假單程⋯ 如果是想要去 OSL 或是 CPH 的話,就不需要向這個方向想啦!

2. oneworld 由香港出發冇機直飛 OSL 的~ 所以第二程換唔出~ 你要搵翻個有直航既歐洲航點~
另外,第三個單程既 CPH-HKG 亦都係冇直航(早排取消左),所以都係要搵地方轉機的!
另另外, Mix-Cabin 的兌換可能可以幫你容易點達成搭 Biz 的願望

3. 如果今日出飛的話,我地係可以出到 HKG-DPS 既飛
DPS-HKG-XXX & CPH-YYY-HKG 既飛就要 2019 年 6月先可以出到

Potato
回覆  FlyAsia
2018-12-11 23:28

咁呢….

A 組合 Total max. 95,000 Asia Miles:
1. HKG-HEL 25,000 Econ
2. HEL-OSL OSL-CPH 10,000 Econ
3. CPH-HEL 10,000
4. HEL-HKG 50,000 Biz

B 組合 Total max. 89,093 Asia Miles:
1. HKG-HEL (Econ) HEL-BBK (Biz) (兩程總距 10236) 59,093
2. HEL-OSL 10,000 or 買廉航
3. OSL-CPH 10,000 or 買廉航
4. BBK-HKG 10,000

FlyAsia
管理員
回覆  Potato
2018-12-12 10:34

Plan A 有幾個問題既 :3
第二程 OSL-CPH 果段係冇 oneworld 既機可以換,所以出唔到飛;
而成個 Plan A 黎講,我覺得係 HKG-HEL & HEL-HKG lee 兩段係值得換既,但係其他北歐 domestic 機其實買 domestic 就得

Plan B 計錯數啊 :3
HKG-HEL (4,859mi), stopover, HEL-BKK (4,916mi), total 9,775mi
攤分完之後就係 4,859/9,775*47,000 + 4,961/9,775*90,000 = 68,625 Asia Miles

Kk
2018-12-08 11:20

好像search 不到去秘魯的機票的機票,如果有,假單程由效果出發去秘魯,可以去亞洲哪裡作為終點站?

FlyAsia
管理員
回覆  Kk
2018-12-08 13:56

可以搜到啊!用 CathayPacific.com 的系統就可以找到了~

HKG-LHR, LGW-LIM

而由於香港沒有直航去南美洲的關係,是沒有可能用假單程的~

KK
回覆  Kk
2018-12-08 21:05

如果hkg-Mel 再由Sydney -hkg ,係咪只能分開兩張單程買?另外如果其實一張on waiting list, 一張有位,如果waiting list 等唔到個位,甘點算

FlyAsia
管理員
回覆  KK
2018-12-08 23:18

如果hkg-Mel 再由Sydney -hkg ,係咪只能分開兩張單程買?
^可以分兩個 booking,咁就可以上網換;亦都可以一個 booking 訂晒,但就要打電話

另外如果其實一張on waiting list, 一張有位,如果waiting list 等唔到個位,甘點算
^waitlist 唔到既⋯ 到時買張單程機票駁翻佢就得,AirAsia/JetStar/Scoot 果D單程唔貴的

NA
2018-12-07 15:59

我正要由HKG去巴塞羅那BCN, 去程有直航, 但回程冇哂, 要經英國航空停倫敦返HK
我想請教下實質點樣申請單程但停一個地點的做法,在ASIA MILES網內得點對點單程, 冇中間個STOP揀。

FlyAsia
管理員
回覆  NA
2018-12-07 16:08

我估你係諗緊⋯ 既然都要經 London 翻香港,咁不如直接去 London Stopvoer 幾日玩下?
lee 個 case 你係需要一張 stopover 既機票,in which 淨係可以打電話去換,上網係換唔到的~
而如果你只係想係經 London transfer 翻香港,咁lee 個 case 反而可以直接上網換~

而如果係我自己換 lee 張機票既話,我會咁樣去分配我既航段:
單程1:HKG-BCN, stopover, BCN-LON, 35,000 Asia Miles
單程2:LON-HKG, stopover, HKG-TPE/BKK/TYO/… (Free One-Way, 30,000 Asia Miles
兩程都係要打 hotline 換,但就可以用盡 d 航段佢!

Franky
2018-11-19 13:33

你好,我想出以下行程:
HKG-LHR (Cathy), LHR-BKK (BA) 是要47000AM,對嗎?
BKK-HKG (7500 Avois),對嗎?
別外,因要在LHR留7至8天再到BKK, AM可以先HOLD, 如出到後程再確定嗎?
最後,因HOTLINE很難打,直接到機場AM櫃檯可以做以上行程嗎?
謝謝!

FlyAsia
管理員
回覆  Franky
2018-11-19 14:36

HKG-LHR (Cathy), LHR-BKK (BA) 是要47000AM,對嗎?
^TRUE

BKK-HKG (7500 Avois),對嗎?
^TRUE

別外,因要在LHR留7至8天再到BKK, AM可以先HOLD, 如出到後程再確定嗎?
^我猜你是想做 stopover? 如果去程 HKG-LHR 和回程 LHR-BKK 的時間都定好了的話,是可以直接把兩段航班一起換的。

最後,因HOTLINE很難打,直接到機場AM櫃檯可以做以上行程嗎?
^可以,但是機場就只可以換 HKG-LHR-BKK 的這一段,但留意櫃位的開放時間;後段 BKK-HKG 因為你是打算用 Avios 去換,所以只能在 BA 的網站操作~

agnes
回覆  FlyAsia
2019-01-17 13:52

小妹想請問, 如果我的行程剛剛好跟以上 CHING 相反呢~?
我想在19/ MAY/10 OR 11 號由香港去 BKK, 之後 BKK-> LHR 留 5 日, 再係18 號反 HKG,
BKK- LHR- HKG , 請問是否都只要47000 AM?
另外, 請問emirate 係咪oneworld?

感謝 🙂

FlyAsia
管理員
回覆  agnes
2019-01-17 14:18

BKK- LHR- HKG , 請問是否都只要47000 AM?
^係啊~

請問emirate 係咪oneworld?
^唔係~ 所以 Asia Miles 換唔到~ 你係想搭 Emirate 既 HKG-BKK?

agnes
回覆  FlyAsia
2019-01-17 14:23

係呀, 想坐 emirate 過BKK. 有咩好suggestion, 因為我拎會住件23 KG 行李.
另外想請教下, 去機場櫃位跟CS 人員講, 係咪: “我想出一張單程 5/11 BKK –> LHR stopover, 5/18 LHR –> HKG 單程終點
” 感謝你的回覆 🙂

FlyAsia
管理員
回覆  agnes
2019-01-17 15:50

國泰 Luggage Allowance 有 30kg,應該都夠做 wor~ 但如果唔想搭國泰,仲可以換 Royal Jordanian~ 佢 HKG-BKK 逢星期二四六日都有機~

我想出一張單程 5/11 BKK –> LHR stopover, 5/18 LHR –> HKG 單程終點
^TRUE

agnes
回覆  agnes
2019-01-18 18:07

最後想請問, 我可唔可以揀兩程都是cx 的呢?
(cx) BKK –> LHR stopover, (cx) LHR –> HKG 單程終點

FlyAsia
管理員
回覆  agnes
2019-01-18 20:25

cannot. 因為 BKK-LHR 的國泰並不是直航~而我們是需要直航才可以玩到假單程

Agnes
回覆  agnes
2019-01-18 20:46

我想請問, 有什麼地方可以作假單程首段行程?
我想尾段搭CX (LHR-HKG)

FlyAsia
管理員
回覆  Agnes
2019-01-19 13:31

目的地是 London 的話,前段可以是 BA 的 BKK-LHR / PVG-LHR/ PEK/LHR / KIX-LHR 等等~ 或是 JAL 的 TYO-LHR 之類~

Mani
2018-11-17 00:51

hello!! 想問下如果咁換得唔得:)
1. hkg>kef(cx>lhr轉ba) 《想知呢度係30000里?

回程自費kef>bru

Bru>hkg (CX) stopover
8個月後
HKG>Lax

呢程係47000? (如果換business係85000?)

FlyAsia
管理員
回覆  Mani
2018-11-17 09:27

1. HKG-LHR, CX/BA, transfer, LHR-KEF, BA
因為這裡用了英國航空的航班,所以整段都會按 Partner 表格收費,所以是要收 35,000 Asia Miles,而不是 30,000 AM(但我自己覺得依然是一個 good deal 啦~)

2. BRU-HKG, CX, stopover, HKG-LAX, CX
因為這裡的兩程都是用國泰的的航班,所以就是用國泰的表格,而不是 Partner 的表格。這樣換的話就是 42,000 Asia Miles 搭 Econ;85,000 Asia Miles 搭 Business;如果想要混艙(一程 econ 一程 business)的話就要自己計算啦!

Alec
2018-11-14 16:47

你好請問

如果從HKG-LHR(可以開BA的票嗎?)CX的沒有我要的位置
然後回程LHR-NRT(日航)

都沒搭到CX的飛機這樣可以開嗎?

FlyAsia
管理員
回覆  Alec
2018-11-15 10:13

這個 BA+JL 的情況出不了票,要以下的組合才可以:

 • HKG-LHR, CX + LHR-TYO, JL
 • HKG-LHR, CX + LHR-TYO, BA
 • HKG-LHR, BA + LHR-TYO, BA
Sharon Chen
2018-11-10 06:45

請問我有88000亞萬點數,
我住泰國想換2張假單程到中歐。
預計6/15Bkk-FRK-7/8Hkg
這樣47000點一張,這樣可以嗎?還是有更好方式?
謝謝🙏

FlyAsia
管理員
回覆  Sharon Chen
2018-11-10 10:35

BKK-FRA-HKG 這樣的票換不出來,因為 BKK-FRA 之間沒有 oneworld 的航班直飛,也更做不到假單程。

所以可用的解決方案有:
1. BKK-LHR-HKG, 47,000 Asia Miles
2. BKK-HEL-HKG, 47,000 Asia Miles
3. BKK-HKG-FRA, FRA-HKG-BKK, 60,000 Asia Miles

T.T. Wu
2018-11-03 21:06

想要請教您,如果我選擇PEK – BCN – HKG
去程只有Qatar的班機可兌換,需在DOHA轉機去到BCN,
而回程則是CX的BCN – HKG直飛,這樣的兌換方式也會是47,000嗎?

FlyAsia
管理員
回覆  T.T. Wu
2018-11-03 23:52

不是的,因為這並不是假單程。在 Asia Miles 的規定中,每個單程機票就只能有兩個航段,也就是說當你飛完 PEK-DOH-BCN 以後,你就已經完完整整地用完了一個單程了!回程的 BCN-HKG 會當作是另外一個單程,這樣共需要 65,000 Asia Miles (35,000+30,000)~

Kiki
2018-11-02 14:54

同埋唔好意思, 我見asia miles 標準賞係出發前353日前訂, 但係我試過search 標準賞又可以揀到360日前出發既, 姐係例如今日11月2號, 可以訂到出年10月28號 (360日前既)?
咁如果我想出年12月21號出發HKG->LHR, 之後再係LHR 20年1月1號搭去->NRT ,咁姐係我要係1月6號00:00 (360日)就要訂?
感謝!

FlyAsia
管理員
回覆  Kiki
2018-11-02 16:44

不要被上面的 tab 騙到啊!那個數是不準確的!即使它 10月26日(358日後)是寫 30,000 Asia Miles 就可以換到,但按進去就會變成 46,000 Asia Miles 了!

所以結論是:如果想用 30,000 Asia Miles 去換這張機票的話,還是要 353日前才可以訂

Kiki
回覆  FlyAsia
2018-11-02 17:18

感謝你的回覆^^

Kiki
2018-11-02 14:42

唔好意思, 我想問呢, 如果英國去東京係咪冇直航既? 我係GOOGLE SEARCH 過LHR NRT 英航有一班係直航, 但係我試過就咁係asia miles 個網LHR->NRT 冇直航既, 謝謝!

FlyAsia
管理員
回覆  Kiki
2018-11-02 16:36

咁應該係果日換曬啫~但除左英航既 LHR-NRT 之外,你仲可以試 BA LHR-HND 既機,或者係 JAL 既機都得~

ps. JAL 既機要用翻 ba.com 去 check

LHR-TYO 每日的航班

Kiki
回覆  FlyAsia
2018-11-02 17:21

我還有一個問題 就是如果揀JAL 佢要填申請表, 就係要打去hotline 訂會比較快?謝謝!

FlyAsia
管理員
回覆  Kiki
2018-11-02 17:24

打 hotline! 一定是打 CS 姐姐比較快!

Kiki
回覆  FlyAsia
2018-11-02 18:00

謝謝^^ 第一次要換機票 原來好複雜><

Pole
2018-11-01 00:48

謝謝回覆!
我忘了先說我現在人在奧地利⋯⋯因為私人原因出年要來回幾轉。
另外想請問里數咁計有冇錯呢?

1. 自己先買一張廉航/火車由奧地利去巴黎
2. 巴黎 > HKG (stopover 5 month) > AMS [42000里]
3. AMS > HKG (stopover 4month) > BRU [42000里]
4. BRU > HKG (stopover 3month) > FUK [30000里]
5. 自己買張廉航由福岡返香港

FlyAsia
管理員
回覆  Pole
2018-11-01 09:46

oh! 咁就 okay 啦!然後數目的部入是正確的,全部都是打去 Asia Miles 的 Hotline 裡兌換就可以了~

Pole
2018-10-31 22:23

調返轉運作(歐洲-亞洲-歐洲)咁得唔得? 其實有冇著數到?

1. 自己先買一張廉航去巴黎
2. 巴黎 > HKG (stopover 5 month) > AMS
3. AMS > HKG (stopover 4month) > BRU
4. BRU > HKG (stopover 3month) > FUK
5. 自己買張廉航由福岡返香港

Thanks 🙏🏻

FlyAsia
管理員
回覆  Pole
2018-10-31 22:58

理論上是可以【歐洲-香港-歐洲】的,但是通常是有頻繁地去歐洲的人才會這樣換⋯ 例如是在歐洲讀書/工作/⋯
如果出發點單純是想盡用每一個 Asia Miles 的話,其實可以混合一些美國/澳洲/紐西蘭的行程,個人覺得這樣會比較有趣 ._.

1. 自己先買一張廉航去巴黎
2. 巴黎 > HKG (stopover 5 month) > JFK
3. JFK > HKG (stopover 4month) > AKL
4. AKL > HKG (stopover 3month) > FUK
5. 自己買張廉航由福岡返香港

另外順帶一提,香港-巴黎 之間並沒有廉航,而買一張單程機票也不便宜,連俄羅斯航空也要至少 HK$2,500+,我自己是覺得不划算啦!

Nicole
2018-10-29 22:49

請問如何能查到JAL / 其他one world 航空公司的availablilty ?

想去英國假單程,但用cathay 網站只看到CX & BA 的航班 🙏🏻

FlyAsia
管理員
回覆  Nicole
2018-10-30 00:01

可以用英航的系統去查座位,在英航注冊一個帳號也是免費的~
而對於 oneworld 的航班而言, ba 和 cx 系統的同步率還是頗高的~

MOMO
2018-10-29 18:53

想請問香港-巴黎-巴塞隆納-香港, 應該要怎麼換比較好呢?

FlyAsia
管理員
回覆  MOMO
2018-10-29 23:55

很 depends on 你想要什麼~
如果你是想舒舒服服直飛的話,那麼就:
hkg-cdg, 30k AM
bcn-hkg, 30k AM, total 60k AM
然後 bcn-hkg 回港後還可以再加一個 hkg-bkk/tpe/khh/sha,這樣總數也還是 60k AM

如果你是想要去一個很長的旅行的話,那麼就可以用假單程
hkg-cdg, stopover, cdg-tyo, 47k AM
然後 cdg-bcn-cdg 的來回機票就自理,而 tyo-hkg 的機票也是自理
不過就是有點辛苦啦~

Nicole
2018-10-29 16:15

請問一定要從香港出發嗎?
如果PVG > LHR (BA) , LHR > HKG (CX) 可以算單程嗎?
謝謝

FlyAsia
管理員
回覆  Nicole
2018-10-29 17:40

算!可以用 47,000 Asia Miles 換到!

Pole
2018-10-29 15:38

第二程不能用國泰係因為國泰一定會經香港?咁第二程用oneworld係非香港地方轉機得唔得?
例如荷蘭,KLM唔係oneworld, 如果我想用假單程HKG>AMS>Tokyo,香港到荷蘭坐國泰,荷蘭到日本坐日航(英國轉機),咁得唔得呢?

FlyAsia
管理員
回覆  Pole
2018-10-29 17:42

第二程不能用國泰係因為國泰一定會經香港?
^True

咁第二程用oneworld係非香港地方轉機得唔得?
^False,因為一個單程最多就只能有兩段航班,所以不能轉機

香港到荷蘭坐國泰,荷蘭到日本坐日航(英國轉機),咁得唔得呢?
^False,這樣就會有 HKG-AMS-LHR-TYO 三段航班,不能當作是單程

新手
2018-10-28 20:53

你好 我想換兩套來回香港英國商務 下年3/4月 去到am官網睇每日都無位全部都waitlist 通常會幾時confirm位置? 如果想加首爾加單程的話 假設confirm左第一程香港去英國有位 但英國去首爾無位 咁會唔會成套cancel?

FlyAsia
管理員
回覆  新手
2018-10-28 22:12

通常會幾時confirm位置?
^視乎機票賣得好不好,很難一概而論,但先試試啦~ 排到差不多都還沒有機位的話到去買就好了。

假設confirm左第一程香港去英國有位 但英國去首爾無位 咁會唔會成套cancel?
^這個情況是可以 hold 票一個月,但如果最後後段都沒有機位的話,就會 cancel

小魚仔
2018-10-27 21:09

想請問從雪梨出發到香港再到基督城…這樣就可只要47000可以換張雪梨-香港-基督城的假單程票? 謝謝

FlyAsia
管理員
回覆  小魚仔
2018-10-28 11:37

可以啊,但是需要留意,國泰 HKG-CHC 的航班是季節性的,現在就只會在 2018年11月30日至2019年2月27日 營運哦~

Melody
2018-10-27 05:14

請問若由AA作假單如何操作?可由AA.com網站直接訂嗎?
ex:HKG–>LAX–>NRT

FlyAsia
管理員
回覆  Melody
2018-10-27 11:21

不是啊,因為是用 Asia Miles 去換,所以當然是要聯絡 Asia Miles(而不是aa.com)!打亞洲萬里通的熱線就可以了~

Trip
2018-10-27 01:24

你好,請問想去BKK & Japan (NRT/KIX/FUK/NGO), 是否中間要加一個歐洲or澳洲etc大能成為假單程?
謝謝!🙏🙏

FlyAsia
管理員
回覆  Trip
2018-10-27 11:19

意思是你想換一個 BKK-LHR-NRT 這類的行程?
這樣的行程也是可以的,也是 47,000 Asia Miles 就可以了。不過需要留意一點,這種行程就只能用一家 oneworld 的航空公司,例如是 BKK-LHR-NRT 就只能用英航的航班,但不能一程英航一程 JAL

SMILE
2018-10-27 01:11

請問可以JFK-HKG-NRT,或WER-HKG-NRT
其中在香港停留,過半年飛東京,都由國泰飛,
這樣的假單程是否可以?里程需42000?
謝謝

FlyAsia
管理員
回覆  SMILE
2018-10-27 11:17

我猜你指的是 Neward (EWR) 吧?
這兩個換法都是可以的,而 42,000 Asia Miles 也是正確的
而只要在出票日起計,353日內完成兩段飛行就可以了,所以理論上半年後再飛的這事是可以做到的

SMILE
回覆  FlyAsia
2018-10-27 14:36

謝謝您~
所以 JFK-HKG-歐洲任一國泰航點,也都是42000Asia Miles?
這樣似乎蠻划算的~搭商務好像也不錯
只要找的到票~

FlyAsia
管理員
回覆  SMILE
2018-10-27 14:41

Ture, 但是要兩段航班都是國泰的航班才是 42,000 Asia Miles
如果混進了其它 oneworld 航空公司的航班後,那就會變成要 47,000 Asia Miles 才可以換到啦~

SMILE
回覆  FlyAsia
2018-10-27 14:49

可否再請教您,這樣我要如何先查到稅費呢?
如要開票,是否趕在11月前稅費比較便宜?
謝謝

FlyAsia
管理員
回覆  SMILE
2018-10-27 15:54

11月前換是會比較便宜的(前提是要你的 base 在香港)
查稅可以用 Google ITA 建立一個 dummy booking

https://www.flyasia.co/2018/01/11/%E6%8F%9B%E6%A9%9F%E7%A5%A8-%E7%A8%85-google-ita/

Meicar
2018-10-16 11:16

你好,想請問你LAX – HK —到美國任何一個城市,係咪都可以當假單程,用42000 AM 換領 ? 唔該曬!

FlyAsia
管理員
回覆  Meicar
2018-10-16 11:30

非也,要係 LAX-HKG-任何一個非美國城市 先係假單程 (eg. LAX-HKG-YVR, LAX-HKG-YYZ)
而 LAX-HKG-JFK lee d case 會當係兩張單程飛的!

Carrie
2018-10-14 23:44

想請教一下~ 想開 假單程 HKG-AMS-KUL 或者 KUL-AMS-HKG,但因為看到MH直飛AMS的班機是與KLM Royal Dutch Airlines code share,那請問可以這樣開嗎’??

FlyAsia
管理員
回覆  Carrie
2018-10-15 14:13

因為航班是 KLM 營運的,所以用 Asia Miles 換不了(即使有 code-share)

Carrie
回覆  FlyAsia
2018-10-15 22:54

感謝回覆! 不知道您有什麼建議嗎… 快想破頭了,因為里程真的不夠開兩人商務艙,除非真的沒辦法實在是不想考慮JL…

FlyAsia
管理員
回覆  Carrie
2018-10-16 09:40

你有多少 Asia Miles 在手?打算去什麼地方?什麼時候去?有什麼要求?要有這些資料才比較好討論的~

Ariel
2018-08-28 05:10

你好
很謝謝你的講解
以下是幾個問題想請教
Question1
兌換去SEA
KHH-HKG (4500 AVIOS 自己兌換)
HKG-SEA-NRT 商務艙85000AM
NRT-KHH 廉航 或在開一個10000AM的行程?

Question2
如果改兌換去NYC
KHH-HKG (4500avios 自行兌換)
HKG-NYC-NRT 商務(前段CX 後段AA 85000AM)
NRT-KHH 廉航 或在開一個10000AM的行程?
以上這樣可行嗎?

Question 3
兌換去東南亞 蘇美島
去蘇美島 我實在想破頭 都一直想不道怎麼排
不知道有沒有建議的….
拜託><

FlyAsia
管理員
回覆  Ariel
2018-08-28 14:42

Q1 & Q2

KHH-HKG (用4500 avios 自換)
NRT-KHH 廉航 或在開一個10000AM的行程

^ 這兩段都是沒有問題的

HKG-SEA-NRT
HKG-JFK-NRT

^ 這兩段都是換不出來的,主要原因是 American Airlines 沒有飛這兩條航線;後者 JFK-NRT 之間雖然有 JAL 在飛,但是因為 JAL 不能換單程,所以也是沒用的。所以能用假單程的也就是 ORD, LAX, DFW 幾個城市

Q3
蘇梅島 Bangkok Airways 有在飛啊~

KHH-HKG-USM

這樣用港龍接曼谷航空應該是 15,000 AM 單程,來回就是 30,000 AM

buck
2018-08-28 04:34

你好 看到這篇受益良多
Q1:
想請教 如果我想去美國西岸 (SEA) 我本身是住高雄 用假單程開法(商務) 以下的想法可以嗎?
KHH-HKG (用4500 avios 自換)
HKG-SEA-NRT 這樣 85000 AM
NRT-KHH 廉航 或在開一個10000AM的行程?
以上這樣可行嗎?

Q2
如果不去西雅圖 改去NYC
KHH-HKG (用4500 avios 自換)
HKG-NYC-NRT 這樣 85000 AM
NRT-KHH 廉航 或在開一個10000AM的行程?
以上這樣可行嗎?

拜託了

FlyAsia
管理員
回覆  buck
2018-08-28 14:36

KHH-HKG (用4500 avios 自換)
NRT-KHH 廉航 或在開一個10000AM的行程

^ 這兩段都是沒有問題的

HKG-SEA-NRT
HKG-JFK-NRT

^ 這兩段都是換不出來的,主要原因是 American Airlines 沒有飛這兩條航線;後者 JFK-NRT 之間雖然有 JAL 在飛,但是因為 JAL 不能換單程,所以也是沒用的。所以能用假單程的也就是 ORD, LAX, DFW 幾個城市

Vivian
2018-08-20 15:10

請問這樣的方式是可行的嗎?

年底飛英國,大約半年後回台(回程日期未定),商務艙
想用假單程開 TPE-LHR、LGW-NRT
90000哩
用中間的stopover在英國停留半年
但開票時兩段機票中間可以隔這麼久嗎?
謝謝!

FlyAsia
管理員
回覆  Vivian
2018-08-20 15:22

隔半年時沒有問題的,問題是 TPE-LHR 的這一段是沒有 oneworld 的直航的!
所以這樣的行程換不出來。如果硬是想要來個假單程的話,安排一個:

HKG-LHR, stopover, LHR-NRT, 47k Asia Miles

然後自己安排 TPE-HKG & NRT-TPE 段就好了~ 前者可以用 4500 avios 搞定,後者廉航有非常多的選擇

arashi.AA
2018-08-14 16:32

請問如果想去(柏林、布拉格、維也納),應該點換?
60,000里數可以嗎?
可唔可再加多埋日/韓?
thanks

FlyAsia
管理員
回覆  arashi.AA
2018-08-14 22:16

如果用最正常的換法的話,來回要用 70,000 Asia Miles,舉個例:
HKG-LHR-TXL, open-jaw, PRG-LHR-HKG

而如果用假單程的話,可以這樣去安排行程
1. HKG-HEL-TYO, 47k Asia Miles
2. TYO-HKG, 10k Asia Miles
共 57k Asia Miles,而如果連 HEL-TXL 都用里數去換的話,那就是 10k Asia Miles,有點不值得,所以小編還是建議用傳統的換法去換好了

Kevin
2018-08-05 15:45

1) HKG – LCN (Stop Over) for example stay 7 days
2) LCN – TYO 8th Day
請問可以用呢個方法換? 47000?

FlyAsia
管理員
回覆  Kevin
2018-08-05 22:39

你確定你想問的是 LCN 而不是 LON(London)? LCN 是在澳洲,而且不能用假單程的方法去換哦!
http://www.gcmap.com/mapui?P=hkg-lcn-tyo

HKG-LON-TYO 的方法在文中就有寫了,就是一班國泰加一班英航就可以了~

dimdim
2018-07-31 16:57

可不可以假單程

1. FRA-HKG(CX)+HND-HKG(CX)
2. FRA-HKG(CX)+FRA-TPE(CX)

FRA-TPE 是經HKG 轉機, 可不可以直接離境?

dimdim
回覆  dimdim
2018-07-31 16:59

更新
可不可以假單程

1. FRA-HKG(CX)+HND-HKG(CX)
2. HKG-FRA(CX)+FRA-TPE(CX)

FRA-TPE 是經HKG 轉機, 可不可以直接離境?

FlyAsia
管理員
回覆  dimdim
2018-07-31 17:18

1. FRA-HKG(CX)+HND-HKG(CX)
這種不叫假單程哦~這樣的行程要用兩後單程票才可以換出來

2. HKG-FRA(CX)+FRA-TPE(CX) FRA-TPE
這票也換不出來,因為整張票有三個航段,超過規定中的兩個

May
2018-07-29 11:22

請問想用60000AM飛去都柏林,倫敦和沖繩
可以嗎?可以如何買?

FlyAsia
管理員
回覆  May
2018-07-29 14:12

可以啊~

1. HKG-DUB, CX, 30,000 Asia Miles
2. LHR-HKG, CX, Stoover, HKG-OKA, KA, 30,000 Asia Miles

第一段上網換,第二段找 CS

Isacc
2018-07-19 20:55

請問假單程的第一趟選擇國泰飛,第二趟可用中國國際航空接著飛回北京嗎

FlyAsia
管理員
回覆  Isacc
2018-07-19 23:32

很可惜不行,國航是要單獨自己開的⋯⋯ 不能假單程也不能 Free One-Way

Char
2018-07-15 01:05

成功換到 Mailan-Hong Kong- Frankfurt
42000AM 全搭cx (家在德國)
我明明查左兩程單程的稅和附加費只需大概$1200
但打去hotline個陣用假單程要$1891
我都照換 因為慳左18000AM
但我想問個附加費係咪任佢地加? 點解同上網check唔同??

FlyAsia
管理員
回覆  Char
2018-07-15 10:44

貼不了圖,所以直接將 google ita 查出來的結果貼出來好了
排版有點差,請見諒啊~

//Fare 1: Carrier CX MLARRIA8 MIL to HKG (rules)
Passenger type ADT, round trip fare, booking code M
Covers MXP-HKG (Economy)
HK$6,076.00
Fare 2: Carrier CX VKARRDE8 HKG to FRA (rules)
Passenger type ADT, round trip fare, booking code V
Covers HKG-FRA (Economy)
HK$2,955.00
Italy Passenger Service Charge Departure (MJ)
HK$9.00
Italy Council City Tax (HB)
HK$60.00
Italy Security Charge (VT)
HK$26.00
Italy Embarkation Tax (IT)
HK$166.00
CX YR surcharge (YR)
HK$1,304.00
Hong Kong Airport Construction Fee (G3)
HK$160.00
Hong Kong Air Passenger Departure Tax (HK)
HK$120.00
Hong Kong Airport Passenger Security Charge (I5)
HK$45.00
Subtotal per passenger
HK$10,930.00
Number of passengers
x1
Subtotal For 1 adult
HK$10,930.00
//

這邊是一張 mxp-hkg, stopover, hkg-fra 的國泰機票
如果你將 total 減去兩程的票價後,就可以得出 HKD1,899 這個數
也就是 Asia Miles 向你收取的金額

詳細的使用教學可見:
https://www.flyasia.co/2018/01/11/%E6%8F%9B%E6%A9%9F%E7%A5%A8-%E7%A8%85-google-ita/

Yin
2018-07-05 03:39

Sorry頭先問錯了… 想請教…

台北 – 香港(停留10個月) – 高雄

呢個假單程就是7500里嗎? 要打上cs才做到嗎?謝謝~

FlyAsia
管理員
回覆  Yin
2018-07-05 09:33

tpe-hkg-khh 做不到假單程
因為作為一張單程票,起點和終點如果是在同一個國家的話,轉機的地點也一定要在是同一個國家內,不然就是被當作是來回機票
但如果起點和終點並不是在同一個國家,那麼就沒有這個規限

Teresa
2018-07-04 22:21

請問下面假單程需要多少Miles

hkg-dxb-hel-can

香港->杜拜->赫爾辛基->廣州

FlyAsia
管理員
回覆  Teresa
2018-07-04 22:41

一個假單程最多只可以有兩個航段哦~
hkg-hel-can 是 47k AM

mung
2018-07-04 21:12

100,000 miles 可以換意 法來回機票?

FlyAsia
管理員
回覆  mung
2018-07-04 22:39

如果你問的是:
1. hkg-fco, 30k AM
2. fco-lhr-cdg, 15k AM
3. cdg-hkg, 30k AM
這類全部都搭 econ 的行程的話,那是可以的

SY
2018-07-02 21:49

想請問,
30000 Asia Miles 可換
倫敦–香港–福岡 機票
如我沒有那麼多 Asia Miles,付款可否出這行程的機票呢?

FlyAsia
管理員
回覆  SY
2018-07-05 09:35

//當你已累積目標獎勵所需里數的70%或以上,即可以每單位USD60(每2,000里數為一單位)補購尚欠的里數。//

https://www.asiamiles.com/zh/account/manage-miles/top-up-miles.html

Mason
2018-06-28 16:10

我用HKG-MAD(CX)+MAD-NRT(IB)
結果顯示不在亞萬的獎勵範圍內,似乎跟上面說的不太一樣

FlyAsia
管理員
回覆  Mason
2018-06-30 11:04

網上系統不太能處理 iberia 的兌換,要打電話到 hotline 的

為改善網站體驗,我們會以 Cookies 收集你與本網的互動。