fbpx

Asia Miles 會在 2020年4月1日改制,往後在換單程機票時不能再設免費的 Stopover,也變相宣告封殺 Free One-Way假單程等兌換方法,我們再也不能用 47,000 Asia Miles 換出 香港-紐約-東京 的經濟艙(或 90,000 Asia Miles 換商務艙。)

這篇會說說新制實施後的破解方法:如何減少搭長途 Business / First Class 時的 Asia Miles 支出。


亞洲萬里通兌換表格 & 規則

距離(mi經濟特選經濟商務頭等
1-750        10,000        14,000        20,000         30,000
751-2,750        15,000        22,000        30,000         45,000
2,751-5,000        27,000        43,000        61,000         87,000
5,001-7,500        35,000        45,000        70,000       110,000
5,001-7,500^        40,000        50,000        75,000       120,000
7,501+        47,000        65,000        90,000       135,000

上面的這個合作伙伴兌換表格相信大家也很熟悉了,簡單來說有幾個重點:

 • 只可以用來換包含一個合作伙伴的航班,如果行程就只有國泰/港龍的航班,則有另一張較便宜的標準賞表格;
 • 以上為單程兌換時的收費,而換來回機票所需的飛行里數為單程的 2 倍;
 • 按飛行距離收費,飛 751-2,750mi 需要 15,000 Asia Miles,飛 7,501mi 以上就只需要 47,000 Asia Miles;
 • 每張單程機票可以包含 2 個航段;
 • 每個單程的兌換可以設 1 個轉機點而 2020年4月1日起則不能再設停留點;
 • 如果 2 個航段為不同艙等,亞洲萬里通會按每個航段佔整個飛行距離的比例來攤分收費;
 • 整張單程機票由出票日起 353 日內要完成 2 個航段;

這次就是要說說 2020年 改制後的新玩法。(其實也不算是新玩法啦,這個 Asia Miles 甩尾大法是一直都存在的,但因為使用不當的話會很容易產生道德爭議,所以才一直沒有正式跟大家介紹。)

如果有問題/想跟大家分享你相關的經歷,歡迎在文章底部留言


什麼是 Asia Miles 甩尾大法?

Asia Miles 甩尾大法是由兩個部份組成,首先是要用 Asia Miles 換張混艙機票以節省里數,然後用甩尾去拋棄不想用的航段。

什麼是混艙兌換?

在剛剛的兌換規則中提到,如果單程機票中的兩段航班為不同艙等,所需的 Asia Miles 會按飛行距離攤分。簡單舉個例,我們現在想換一張 曼谷-香港-台北 的機票,而在新制中我們就只可以在香港進行轉機(而不能停留。)

航段大圓飛行距離攤分比例百份比收費標準收費
曼谷-香港10491049/155067.7%2500016919
香港-台北501501/155032.3%100003232
總數155020152

以前段 曼谷-香港 搭商務艙、後段 香港-台北 搭經濟艙計,我們用 20,100 Asia Miles 就可以換到這張單程機票;而如果直接換一張 曼谷-香港 的 Business Class 所需的是 25,000 Asia Miles,比混艙兌換的方法多用約 5,000 Asia Miles。 而這邊也有一篇關於混艙兌換的詳細解說。

Asia Miles 有許多有趣的玩法,例如是用 37,200 里就可以解鎖到國泰的 First Class!?又或是平均用 43,000 里就搭到 1 程長途商務艙由亞洲去歐洲/北美洲/大洋洲!? 我們最近有將這 7 年來對 Asia Miles 的研究統整成電子書,除了會由淺入深地分析 Asia Miles 的玩法!PDF 電子書,你只需要用 HK$267 就可以買到這多年的經驗!立即購買 >

什麼是甩尾?

我們有自由不去搭乘(No-Show)我們所買/所換的機票,後果有兩個:

 • 後續航班全部都會失效;
 • 如果之後想再重新用回同一張機票的話,會需要繳付 No-Show 的罰款(但如果沒有打算用回這張機票的話,則不需要繳付這項罰款。)

舉個例,我們現在手上有一張 曼谷-香港-台北 的機票。如果我不搭前段 曼谷-香港 的航班,我後段 香港-台北 的航班也會失效。如果我已經搭完 曼谷-香港 的航班,但不搭 香港-台北 的航班則是沒有後果,因為 香港-台北 已經是整個行程的最後一後,再沒有什麼可以失去了。

這個不搭最後一段航班的行為就是「甩尾」

這個不搭最後一段航班的行為就是「甩尾」,而透過組合混艙兌換和甩尾的方法,我們可以用較低的成本搭到 Business Class。(但遺憾地⋯ 這個方法對於整段都為經濟艙的行程沒有效。)

更多相關 ▸  【E-Mail】免費快速註冊大量電郵地址教學

Asia Miles 甩尾大法好用嗎?

兌換原理說完了,現在來看幾組例子,測試這個方法的效益,看看它是不是比之前的假單程兌換更好。這次我們取 香港-紐約 Business Class 來回機票為例。

標準賞兌換 | 170,000 Asia Miles

如果用標準賞兌換表格去 香港-紐約-香港 的 Business Class 機票,收費為單程 85,000 Asia Miles,來回則是 170,000 Asia Miles。

⚠️ 這是一則可能價值 HK$5,000 的資訊。

你在過去 24 個月有飛過去歐洲嗎?當時的航班有延誤或取消嗎?籠統地說,只要你在搭過飛機前往離開 🇬🇧 英國或 🇪🇺 法國、德國、意大利、西班牙等歐盟國家時,然後不幸地遇上航班延誤取消⋯⋯ 那麼你就有機會可向航空公司提出高達 €600 的索償按此檢查你是否合資格 >


假單程兌換 | 115,000 Asia Miles

如果用假單程兌換法,我們會用 90,000 Asia Miles 換一張 香港-紐約-東京 的 Business Class,再加 10,000 Asia Miles 補張 東京-香港 的經濟艙、或 25,000 Asia Miles 換張商務艙。全程都搭 Business Class 的話就是 115,000 Asia Miles。

如果你覺得這篇教學對你有幫助的話,我想邀請你按此免費訂閱電子報,好讓我們可以定期寄送更多類似教學給你!


甩尾大法 | 137,000 Asia Miles

甩尾大法的第一步是要換張混艙機票,將想搭的 Business Class 放在第一段,再用第二段的經濟艙去拉長飛距離、好以減低所需的兌換里數。

去程 | 香港-紐約-多哈

我們以 香港-紐約-多哈 為例,前段搭 Business Class,後段換經濟艙就好。

航段大圓飛行距離攤分比例百份比收費標準收費
香港-紐約80728072/1477654.6%9000049166
紐約-多哈67046704/1477645.4%4700021324
總數1477670491

也就是用大約 70,400 Asia Miles 就換到去程 香港-紐約 的 Business Class。


回程 | 紐約-香港-倫敦

回程我們則可以用較便宜的標準賞兌換表(而不是 Partner 兌換表,)換 紐約-香港-倫敦 的單程機票,同樣是前段商務艙、後段經濟艙。

航段大圓飛行距離攤分比例百份比收費標準收費
紐約-香港80728072/1406657.4%8500048779
香港-倫敦59945994/1406642.6%4200017898
總數1406666676

也就是用 66,600 Asia Miles 就換到回程 紐約-香港 的 Business Class;而去程與回程兩張機票加起來就是用 137,000 Asia Miles 就換到一套 香港-紐約-香港 的來回 Business Class 機票啦!

而用的里數雖然比假單程為多,但是就依舊比起標準賞的兌換方法節省了 20%,而且不需要轉機就可以回到香港了!


兌換例子

長途航班 | 直航歐洲、北美洲

針對原本可以用假單程兌換的長途航點,我有幫大家製作了一個表格,讓大家看看用甩尾大法時的收費。

航點起點終點甩尾所需 Asia Miles
紐約HKGJFKHND70300
紐約JFKHKGLHR66600
芝加哥HKGORDNRT70800
芝加哥ORDHKGLHR66300
波士頓HKGBOSDOH70300
波士頓BOSHKGLHR66500
華盛頓 DCHKGIADDOH70200
華盛頓 DCIADHKGLHR66500
溫哥華HKGYVRNRT71800
溫哥華YVRHKGLHR66700
西雅圖HKGSEANRT71800
西雅圖SEAHKGLHR64300
舊金山HKGSFOHND71600
舊金山SFOHKGLHR65000
洛杉磯HKGLAXNRT71600
洛杉磯LAXHKGLHR65500
巴黎HKGCDGHND68600
巴黎CDGHKGLHR63400
法蘭克福HKGFRANRT68200
法蘭克福FRAHKGLHR62900
米蘭HKGMXPDOH76200
米蘭MXPHKGLHR63100
羅馬HKGFCODOH76900
羅馬FCOHKGLHR63100
馬德理HKGMADDOH75500
馬德理MADHKGLHR64400
巴塞羅拿HKGBCNDOH76000
巴塞羅拿BCNHKGLHR64400
蘇黎世HKGZRHDOH75900
蘇黎世ZRHHKGLHR63100
阿姆斯特丹HKGAMSDOH75000
阿姆斯特丹AMSHKGLHR63000
布魯塞爾HKGBRUDOH75200
布魯塞爾BRUHKGLHR63200
約翰內斯堡HKGJNBDOH74100
約翰內斯堡JNBHKGLHR64600
奧克蘭HKGAKLDOH63600
奧克蘭AKLHKGLHR62900
更多相關 ▸  亞洲萬里通有什麼航空公司成員?可換哪些航線和機票?

以起點 HKG、終點 JFK、甩尾 HND 為例,意思就是換一張 香港-紐約-東京羽田 的機票,前段 HKG-JFK 搭 Business Class,後段 JFK-HND 就換經濟艙,合共需要 70,300 Asia Miles 去作兌換。而這邊的 JFK-HND 就只是一個參考,你可以填上任何一段 oneworld 成員由紐約出發的直航航班,例如是 JFK-DOH。

不過這邊需要落一個註腳,就是用標準賞去換 香港-歐洲-香港 的直航航班時,Business Class 的來回收費為 130,000 Asia Miles,跟甩尾後的收費差不遠,所以其實沒有什麼必要去甩尾。


短途航班 | 亞洲區內航班

航點起點終點甩尾所需 Asia Miles
札幌CTSHKGTPE22100
東京羽田HNDHKGTPE21700
首爾ICNHKGTPE20800
曼谷BKKHKGKIX16100
清邁CNXHKGNGO15700
新加坡SINHKGOKA19500
吉隆坡KULHKGBKK18800
胡志明市SGNHKGHND15000
宿霧CEBHKGNGO15900
馬尼拉MNLHKGHND14200
峇里DPSHKGDAD21800
加德滿都KTMHKGOKA20000
金邊PNHHKGNGO15500
達卡DACHKGBKK18800
上表最後更新於 2020年3月。

對於亞洲區內的航班而言,大部份就只有回程時適合甩尾,因為這樣才可以用到較便宜的標準賞兌換表格。同樣地,前後是搭 Business Class、後段是搭經濟艙;而節省到的里數為 5,000-10,000 Asia Miles 不等。


道德問題

我可以託運行李嗎?

結論說在前,我會說要用甩尾大法的話就盡量只帶手提行李吧。以下會分兩個類別來說明,就是:去美國、和去美國以外的地方!

去美國

去美國時,即使我們是轉機都好,都會需要先拿回行李清關、然後再寄行李去下一個目的地。所以不論是換怎樣的行程都好,即使用了甩尾大法也好,我們都可以在美國拿到我們的行李,所以去美國的話可以寄行李。

去美國以外的地方

以剛剛的 紐約-香港-倫敦 為例,行李一般會預設由紐約經香港直寄到倫敦。在 Check-In 時雖然可以禮貌地問地勤可不可以把行李只寄到香港,但並不是每個地勤都會幫我們這樣做。

假如我們硬是要寄行李會發生什麼事?

當我們搭完 紐約-香港 的航段、而且不打算搭 香港-倫敦 的航段時,行李並不會自己跑到倫敦啦!會發生的是地勤發現我們沒有登機、然後卻又查到機艙內仍有我們的行李,就會需要特別 Off-Load 我們的行李後航班才可以起飛。

這除了增加了地勤的工作量、並為他們造成麻煩外,也有機會令到航班延誤,而這也是開始時所提到的道德問題。所以要玩甩尾大法的,請自重、就只帶手提行李就好、就只帶手提行李就好、就只帶手提行李就好。

而如果你未能接受這一點,依然想帶著 23kg 的大行李去旅行的話,這個方法就不適合你。


這會不會浪費資源?

因為我沒有上機,所以飛機上多了一個空位,所以這樣甩尾會令到航空公司要用燃油去運空氣嗎?這樣換了機票但不搭,會不會很浪費?

用甩尾大法有機會會造成資源浪費。

航空公司在售票時是有超賣的機制,就是假如我們有 100 個經濟艙座位,航空公司就會賣出 110 張經濟艙機票。因為透過分析過往的數據,航空公司可以猜到有多少人是會買了機票、但最後沒有上機。而航空公司為了最大化自己的收益,這時就會超賣機票。

更多相關 ▸  5 個 11,000 Avios 可以帶你去的地方

如果有客滿,即使我們換了票、但沒有上機而有空出座位,我們的座位很大機會會分配給超賣的人。就只是在客滿、而又沒有超賣的情況下,用甩尾大法才會造成資源浪費,這也是另一個道德問題。


潛在風險

若多次重覆使用甩尾大法,有機會會導致 Asia Miles 賬戶被禁用,所以使用時請自行針酌考量。


兌換方法

因為用到混艙兌換,我們不能直接用網上系統兌換,而是打電話/用 Online Chatroom 去兌換,而你需要的Hotline 是:

熱線電話 24 小時開放,但小編建議你可以先自行查好機位的供應,然後再打找客服兌換。

贊助內容

美國運通 Explorer® 信用卡

AE Explorer 今年很活躍推出不同類型優惠!最新 7 1 日起推出海外簽賬優惠低至 HK$1.68 = 1 *,記得要細閱下文並登記優惠哦!只要你於現在或過去 12 個月未持有過 AE Explorer 卡,你就是新會員,可以免首年年費申請 AE Explorer 卡並享有迎新優惠。2024 年 7 月 13-18 日期間透過 FlyAsia 連結成功申請
 • 於首 3 個月內完成首次簽賬 | 有 18,000 美國運通積分(可兌換到 1,000 飛行里數)&
 • 於首 3 個月內簽賬滿 HK$7,000 合資格簽賬 | 有額外 162,000 美國運通積分(可兌換到 9,000 飛行里數)&
 • 外幣簽賬 HK$2=1里 | 首 3 個月內的合資格外幣簽賬可享 HK$1=9分,最多可賺取 720,000 分(可兌換到 40,000 飛行里數)&
 • 本地簽賬 | 首 3 個月內的合資格本地簽賬可享 HK$1=4分,最多可賺取 432,000 分(可兌換到 24,000 飛行里數)
當中我認為性價比最高的玩法是在首 3 個月內簽滿 HK$7,000 外幣簽賬,然後我們就可以賺取合共 243,000 美國運通積分並免費兌換成 13,500 Asia Miles、BA Avios、Virgin Points 等飛行里數。我們憑 10,000 Asia Miles 就足夠換一張國泰航空香港-首爾/曼谷/布吉的直航單程經濟艙機票;11,000 Virgin Points 可以換一套中華航空香港-高雄的直航來回經濟艙機票;12,000 Qatar Avios 更可以換一套國泰航空香港-台北/高雄的直航來回經濟艙機票 。 除了有迎新優惠外,平日憑 AE Explorer 卡去消費也很有用,例如憑卡去買電器的話會有多送一年保養;憑卡繳付旅費的話,我們更可享高達 HK$3,500,000 的旅遊意外保障!而且登記後,我們每季首 HK$10,000 外幣簽賬還可以享有低至每 HK$1.68 / 飛行里數*的回贈!超划算的!詳情請見以下連結。

詳細玩法 | 立即申請


總結

這個就是 Asia Miles 甩尾大法啦,它在換短途或長途的 Premium Econ / Business / First Class 時會很有用。

雖然我們用甩尾大法去破解了 Asia Miles 2020 年的改制,但最後要不要用這個方法就還是要看你自己的判斷啦,因為每個人的道德標準都不同,我也不能幫你作決定。


其他相關

Asia Miles 兌換規則


Asia Miles 兌換例子


常見問題

對於沒有乘搭的甩尾航班,我可以退回機場稅嗎?

可以退回機場稅,就只需要在 No-Show 相關的航班後,經 Online Chatroom 聯絡客戶服務員就可以申請退款。不過需要留意,我們就只能退機場稅、並不能退回相關里數。

如果我 2 程都是搭經濟艙,我適合用甩尾法嗎?

你還是可以用啦⋯ 但我看不到有什麼理由要用,因為用了也改變不了收費。

為什麼甩尾後,去程會比回程貴?

因為是用了兩張不同的表格去兌換。去程的 香港-紐約 是用 Partner 兌換表,而回程的 紐約-香港 則是用了國泰自己的標準賞表格。

國泰 Business Class 的手提行李限額為多少?

字面上限額為 10kg;不過執行上 99% 是不會檢查的,而且商務艙的行李櫃也很空,基本上是一人用一個的。

訂閱
通知
6 則留言
Inline Feedbacks
閱讀所有留言
Jnnn
2023-01-20 02:29

想问下假如从YVR飞HKG系商务70k,
再换番HKG-LAX既30k,最后总里数先唔到50k CX,个种行程会唔会有问题

ann
2022-11-19 10:27

hi 想問下呢個方法而家係咪仲用到?
eg hk -> yvr -> nrt
hk-> yvr (J class) cx
yvr -> nrt (Y class) jl
同埋兩程機中間有冇話要幾耐之內飛完?(係咪唔當stopover 24 hours?)
thanks!

Lak
2022-11-02 13:41

你好,想請問這個方式去計算哩程,有方向性的限制嗎?
比如我想 bkk-tpe + tpe-hkg (http://www.gcmap.com/mapui?P=bkk-tpe,+tpe-hkg)
後面 tpe-hkg 是要去掉的,但它的方向是往回飛,這樣還適用上面教的計算方式嗎?

BTW, 感謝你提供的許多相關資訊。

為改善網站體驗,我們會以 Cookies 收集你與本網的互動。